Evanjelický2. Samuelova1,1

2. Samuelova 1:1

Po Sau­lovej smr­ti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zo­stal dva dni v Cik­lagu.


Verš v kontexte

1 Po Sau­lovej smr­ti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zo­stal dva dni v Cik­lagu. 2 Ale na tretí deň prišiel zo Sau­lov­ho tábora muž s roz­tr­hnutým rúchom a s pr­sťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a po­klonil sa. 3 Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Sau­lovej, keď sa na­vrátil Dávid od porážky Amalecha, že zo­stal Dávid v Cik­lagu dva dni.

Evanjelický

1 Po Sau­lovej smr­ti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zo­stal dva dni v Cik­lagu.

Ekumenický

1 Po Sau­lovej smr­ti sa Dávid vrátil ako víťaz nad Amálek­mi a po­budol dva dni v Ciklagu.

Bible21

1 Saul byl už mr­tev, když se David po porážce Amaleki­tů vrá­til do Cikla­gu, kde strávil dva dny.