Evanjelický2. Samuelova1,3

2. Samuelova 1:3

Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora.


Verš v kontexte

2 Ale na tretí deň prišiel zo Sau­lov­ho tábora muž s roz­tr­hnutým rúchom a s pr­sťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a po­klonil sa. 3 Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora. 4 Nato mu Dávid po­vedal: Čo sa to stalo? Roz­povedz! On od­povedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu pad­li a po­mreli. Zo­mrel aj Saul a jeho syn Jonatán.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho.

Evanjelický

3 Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora.

Ekumenický

3 Dávid sa ho spýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Utiekol som z izraelského tábora.

Bible21

3 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se David. „Unikl jsem z iz­rael­ského tábora,“ zně­la od­po­věď.