Evanjelický2. Samuelova1,2

2. Samuelova 1:2

Ale na tretí deň prišiel zo Sau­lov­ho tábora muž s roz­tr­hnutým rúchom a s pr­sťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a po­klonil sa.


Verš v kontexte

1 Po Sau­lovej smr­ti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zo­stal dva dni v Cik­lagu. 2 Ale na tretí deň prišiel zo Sau­lov­ho tábora muž s roz­tr­hnutým rúchom a s pr­sťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a po­klonil sa. 3 Dávid sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Za­chránil som sa z iz­rael­ského tábora.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa tretieho dňa, že hľa, prišiel nejaký človek z voj­ska od Sau­la a mal roz­tr­hnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa.

Evanjelický

2 Ale na tretí deň prišiel zo Sau­lov­ho tábora muž s roz­tr­hnutým rúchom a s pr­sťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a po­klonil sa.

Ekumenický

2 Na tretí deň prišiel nejaký muž zo Sau­lov­ho tábora. Mal roz­tr­hnuté šaty a hlavu po­sypanú prachom. Prišiel k Dávidovi, vr­hol sa na zem a po­klonil sa mu.

Bible21

2 Třetího dne do­razil nějaký muž ze Saulova tá­bo­ra. Měl roz­tržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davi­dovi, padl na zem a poklo­nil se.