Ekumenický2. Samuelova1,1

2. Samuelova 1:1

Po Sau­lovej smr­ti sa Dávid vrátil ako víťaz nad Amálek­mi a po­budol dva dni v Ciklagu.


Verš v kontexte

1 Po Sau­lovej smr­ti sa Dávid vrátil ako víťaz nad Amálek­mi a po­budol dva dni v Ciklagu. 2 Na tretí deň prišiel nejaký muž zo Sau­lov­ho tábora. Mal roz­tr­hnuté šaty a hlavu po­sypanú prachom. Prišiel k Dávidovi, vr­hol sa na zem a po­klonil sa mu. 3 Dávid sa ho spýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal mu: Utiekol som z izraelského tábora.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Sau­lovej, keď sa na­vrátil Dávid od porážky Amalecha, že zo­stal Dávid v Cik­lagu dva dni.

Evanjelický

1 Po Sau­lovej smr­ti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zo­stal dva dni v Cik­lagu.

Ekumenický

1 Po Sau­lovej smr­ti sa Dávid vrátil ako víťaz nad Amálek­mi a po­budol dva dni v Ciklagu.

Bible21

1 Saul byl už mr­tev, když se David po porážce Amaleki­tů vrá­til do Cikla­gu, kde strávil dva dny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček