Evanjelický2. Korintským3,1

2. Korintským 3:1

Začíname zase od­porúčať samých seba? Či vari po­trebujeme, ako nie­ktorí iní, od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?


Verš v kontexte

1 Začíname zase od­porúčať samých seba? Či vari po­trebujeme, ako nie­ktorí iní, od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás? 2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným nám do srd­ca, ktorý po­znajú a čítajú všet­ci ľudia. 3 Veď je zjav­né, že ste lis­tom Kris­tovým, ktorý sme my písali svojou službou a na­písali nie čer­nid­lom, ale Duchom Boha živého, nie na kamen­né do­sky, ale na mäsité do­sky sŕdc.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Či zase začíname sami seba od­porúčať? Alebo či azda po­trebujeme, jako nie­ktorí, od­porúčajúcich lis­tov na vás alebo od vás od­porúčajúcich?

Evanjelický

1 Začíname zase od­porúčať samých seba? Či vari po­trebujeme, ako nie­ktorí iní, od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Ekumenický

1 Zasa začíname od­porúčať samých seba? Alebo, az­da, ako nie­ktorí iní, po­trebujeme od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Bible21

1 Za­číná­me se opět chvá­lit? Mys­lí­te, že po­tře­buje­me do­po­ručující lis­ty k vám nebo od vás tak jako něk­teří?