Evanjelický1. Tesalonickým5,9

1. Tesalonickým 5:9

Lebo nás Boh ne­určil na hnev, ale aby sme do­siah­li spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi,


Verš v kontexte

8 Ale my (ako synovia) dňa buďme triez­vi, ob­lečme si pan­cier viery a lás­ky a pril­bu nádeje na spasenie. 9 Lebo nás Boh ne­určil na hnev, ale aby sme do­siah­li spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi, 10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 lebo vás ne­po­stavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobud­li spasenia skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

9 Lebo nás Boh ne­určil na hnev, ale aby sme do­siah­li spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi,

Ekumenický

9 Veď Boh nás ne­určil na hnev, ale aby sme zís­kali spásu skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Bible21

9 Bůh pře­ce pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze naše­ho Pá­na Ježíše Krista,