Bible211. Tesalonickým5,9

1. Tesalonickým 5:9

Bůh pře­ce pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze naše­ho Pá­na Ježíše Krista,


Verš v kontexte

8 My ale patří­me dni! Pro­to buď­me stříz­liví a ob­leč­me si pan­cíř ví­ry a lás­ky a přil­bu na­děje spa­sení. 9 Bůh pře­ce pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze naše­ho Pá­na Ježíše Krista, 10 který za nás zemřel, abychom – ať už bdí­me nebo spí­me – ži­li spo­lečně s ním.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 lebo vás ne­po­stavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobud­li spasenia skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

9 Lebo nás Boh ne­určil na hnev, ale aby sme do­siah­li spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi,

Ekumenický

9 Veď Boh nás ne­určil na hnev, ale aby sme zís­kali spásu skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Bible21

9 Bůh pře­ce pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze naše­ho Pá­na Ježíše Krista,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček