Evanjelický1. Tesalonickým5,10

1. Tesalonickým 5:10

ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme.


Verš v kontexte

9 Lebo nás Boh ne­určil na hnev, ale aby sme do­siah­li spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi, 10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. 11 Pre­to sa po­tešuj­te vo­spolok a po­vzbudzuj­te na­vzájom, ako aj robíte.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý zo­mrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.

Evanjelický

10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme.

Ekumenický

10 ktorý zo­mrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme.

Bible21

10 který za nás zemřel, abychom – ať už bdí­me nebo spí­me – ži­li spo­lečně s ním.