EkumenickýTítovi1,9

Títovi 1:9

Musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schop­ný po­vzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať od­por­cov.


Verš v kontexte

8 musí byť po­hos­tin­ný, musí milovať dob­ro, musí byť uvážlivý, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý. 9 Musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schop­ný po­vzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať od­por­cov. 10 Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 a ktorý sa drží ver­ného slova, podľa učenia, aby mal moc aj na­pomínať v zdravom učení a tres­tať tých, ktorí protirečia.

Evanjelický

9 musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schop­ný aj na­pomínať podľa zdravého učenia a pod­vracať tých, ktorí od­porujú.

Ekumenický

9 Musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schop­ný po­vzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať od­por­cov.

Bible21

9 Mu­sí se pevně držet spo­leh­livých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen po­vzbu­zovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček