RoháčekTítovi1,9

Títovi 1:9

a ktorý sa drží ver­ného slova, podľa učenia, aby mal moc aj na­pomínať v zdravom učení a tres­tať tých, ktorí protirečia.


Verš v kontexte

8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý 9 a ktorý sa drží ver­ného slova, podľa učenia, aby mal moc aj na­pomínať v zdravom učení a tres­tať tých, ktorí protirečia. 10 Lebo je mnoho i ne­pod­daj­ných, már­nom­luv­ných a zvoditeľov mys­le, naj­mä tí z ob­riez­ky,

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 a ktorý sa drží ver­ného slova, podľa učenia, aby mal moc aj na­pomínať v zdravom učení a tres­tať tých, ktorí protirečia.

Evanjelický

9 musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schop­ný aj na­pomínať podľa zdravého učenia a pod­vracať tých, ktorí od­porujú.

Ekumenický

9 Musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schop­ný po­vzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať od­por­cov.

Bible21

9 Mu­sí se pevně držet spo­leh­livých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen po­vzbu­zovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.