EkumenickýSudcov6,32

Sudcov 6:32

Toho dňa do­stal Gideón meno Jerub­baál, čo znamená: Nech sa Baál ob­hajuje sám, veď mu Gideón zrúcal ol­tár.


Verš v kontexte

31 Jóaš po­vedal všet­kým, ktorí stáli proti ne­mu: Vy chcete ob­hajovať Baála? Naz­dávate sa, že ho ochránite? Kto ho chce ob­hajovať, nech do rána zo­mrie! Ak je Baál na­ozaj Bohom, nech sa ob­hajuje sám, keď mu zrúcali ol­tár. 32 Toho dňa do­stal Gideón meno Jerub­baál, čo znamená: Nech sa Baál ob­hajuje sám, veď mu Gideón zrúcal ol­tár. 33 Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

32 A na­zval ho toho dňa Jerub­bálom, po­vediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho ol­tár.

Evanjelický

32 V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár.

Ekumenický

32 Toho dňa do­stal Gideón meno Jerub­baál, čo znamená: Nech sa Baál ob­hajuje sám, veď mu Gideón zrúcal ol­tár.

Bible21

32 Toho dne tedy Ge­de­on do­stal jméno Je­rub-baal, Ať se Baal hájí. Říka­li to­tiž: „Ať se Baal pro­ti ně­mu hájí, když mu zbořil oltář!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček