EkumenickýSudcov6,20

Sudcov 6:20

Boží an­jel mu po­vedal: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb, polož ich na skalu; poliev­ku vy­lej. On to urobil.


Verš v kontexte

19 Gideón od­išiel a pri­pravil kozľa a z éfy múky za­robil nek­vasený chlieb. Mäso vložil do koša, poliev­ku nalial do hr­n­ca, vy­niesol mu to pod dub a ponúkol ho. 20 Boží an­jel mu po­vedal: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb, polož ich na skalu; poliev­ku vy­lej. On to urobil. 21 Hos­podinov an­jel sa dot­kol kon­com palice, ktorú mal v ruke, mäsa i nek­vasených chlebov. Zo skaly vy­šľahol oheň a po­hl­til mäso i nek­vasené chleby. Hos­podinov an­jel mu medzi­tým zmizol z očí.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 A an­jel Boží mu riekol: Vez­mi mäso i nek­vasené chleby a polož to na túto skalu a poliev­kou polej. A urobil tak.

Evanjelický

20 Po­vedal mu an­jel Boží: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb a polož na túto skalu, a poliev­ku vy­lej. Urobil to.

Ekumenický

20 Boží an­jel mu po­vedal: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb, polož ich na skalu; poliev­ku vy­lej. On to urobil.

Bible21

20 Hos­po­dinův an­děl mu ře­kl: „Vez­mi maso a chle­by a po­lož je zde na skálu. Vývar vylij.“ A když to Ge­de­on udělal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček