EkumenickýSudcov6,21

Sudcov 6:21

Hos­podinov an­jel sa dot­kol kon­com palice, ktorú mal v ruke, mäsa i nek­vasených chlebov. Zo skaly vy­šľahol oheň a po­hl­til mäso i nek­vasené chleby. Hos­podinov an­jel mu medzi­tým zmizol z očí.


Verš v kontexte

20 Boží an­jel mu po­vedal: Vez­mi mäso a nek­vasený chlieb, polož ich na skalu; poliev­ku vy­lej. On to urobil. 21 Hos­podinov an­jel sa dot­kol kon­com palice, ktorú mal v ruke, mäsa i nek­vasených chlebov. Zo skaly vy­šľahol oheň a po­hl­til mäso i nek­vasené chleby. Hos­podinov an­jel mu medzi­tým zmizol z očí. 22 Gideón spoz­nal, že to bol Hos­podinov an­jel. Pre­to zvolal: Beda, Pane, Hos­podin, veď som videl Hos­podinov­ho an­jela z tváre do tváre!

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy vy­tiahol an­jel Hos­podinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dot­kol mäsa i nek­vasených chlebov, vy­stúpil oheň zo skaly a strávil mäso i nek­vasené chleby, a an­jel Hos­podinov od­išiel od jeho očí.

Evanjelický

21 A an­jel Pánov vy­strčil koniec palice, ktorú mal v ruke, a dot­kol sa ním mäsa a nek­vaseného chleba. Zo skaly vy­šľahol oheň a strávil mäso a nek­vasený chlieb. An­jel Hos­podinov zmizol z očú.

Ekumenický

21 Hos­podinov an­jel sa dot­kol kon­com palice, ktorú mal v ruke, mäsa i nek­vasených chlebov. Zo skaly vy­šľahol oheň a po­hl­til mäso i nek­vasené chleby. Hos­podinov an­jel mu medzi­tým zmizol z očí.

Bible21

21 Hos­po­dinův an­děl zve­dl hůl, kte­rou měl v ru­ce, a do­tkl se jejím kon­cem masa a chle­bů. Ze skály vy­šle­hl oheň a maso i chle­by po­hl­til. Me­zi­tím se mu Hos­po­dinův an­děl ztra­til z očí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček