EkumenickýSkutky28,4

Skutky 28:4

Skutky apoštolov

Keď domorod­ci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: Ten­to človek je iste vrah; hoci sa za­chránil pred morom, tres­tajúca spravod­livosť mu nedop­raje žiť.


Verš v kontexte

3 Keď Pavol naz­bieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, za­hryz­la sa mu do ruky vretenica, ktorá unik­la pred horúčavou. 4 Keď domorod­ci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: Ten­to človek je iste vrah; hoci sa za­chránil pred morom, tres­tajúca spravod­livosť mu nedop­raje žiť. 5 On ho však striasol do ohňa a nič sa mu ne­stalo.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 A jako videli bar­bari zviera, že visí s jeho ruky, hovorili si medzi sebou: Ten­to človek je is­tot­ne vrah, ktorému, hoci sa za­chránil z mora, nedala po­msta žiť.

Evanjelický

4 Keď domorod­ci videli, že mu to zvierat­ko visí na ruke, hovorili medzi sebou: Ten­to človek je iste vrah, keď mu tres­tajúca spravod­livosť nedop­raje života, hoci sa práve za­chránil z mora.

Ekumenický

4 Keď domorod­ci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: Ten­to človek je iste vrah; hoci sa za­chránil pred morom, tres­tajúca spravod­livosť mu nedop­raje žiť.

Bible21

4 Když do­mo­rod­ci uvi­dě­li, jak mu od ruky visí had, říka­li si: „­Ten člověk je urči­tě vrah! Za­chránil se z moře, ale Sprave­dlnost ho nene­cha­la naživu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček