EkumenickýSkutky28,3

Skutky 28:3

Skutky apoštolov

Keď Pavol naz­bieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, za­hryz­la sa mu do ruky vretenica, ktorá unik­la pred horúčavou.


Verš v kontexte

2 Domorod­ci sa k nám správali ne­obyčaj­ne lás­kavo. Roz­ložili oheň a všet­kých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chlad­no. 3 Keď Pavol naz­bieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, za­hryz­la sa mu do ruky vretenica, ktorá unik­la pred horúčavou. 4 Keď domorod­ci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: Ten­to človek je iste vrah; hoci sa za­chránil pred morom, tres­tajúca spravod­livosť mu nedop­raje žiť.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď na­sbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vy­šla vretenica z tep­la a pri­päla sa mu na ruku.

Evanjelický

3 Keď Pavel naz­bieral veľa raždia a kládol ho na vat­ru, vy­liez­la zmija, utekajúc pred horúčavou, a za­chytila sa mu o ruku.

Ekumenický

3 Keď Pavol naz­bieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, za­hryz­la sa mu do ruky vretenica, ktorá unik­la pred horúčavou.

Bible21

3 Pavel na­sbíral hro­ma­du roští. Když přikládal na oheň, za­kous­la se mu do ruky zmi­je uni­kající před žárem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček