EkumenickýSkutky28,10

Skutky 28:10

Skutky apoštolov

Tí nás za­hr­nuli mnohými poc­tami, a keď sme od­chádzali, dali nám, čo sme po­trebovali.


Verš v kontexte

9 Keď sa to stalo, pri­chádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli. 10 Tí nás za­hr­nuli mnohými poc­tami, a keď sme od­chádzali, dali nám, čo sme po­trebovali. 11 Po troch mesiacoch sme sa od­plavili na jed­nej alexan­drij­skej lodi, ktorá zimovala na os­trove. Loď mala v znaku Blížen­cov.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorí nás i mnohými cťami ctili, a keď sme sa mali od­plaviť, na­klád­li, čo bolo treba na cestu.

Evanjelický

10 Títo si nás pre­to aj veľmi ctili a pri našom od­chode dali nám všet­ko po­treb­né.

Ekumenický

10 Tí nás za­hr­nuli mnohými poc­tami, a keď sme od­chádzali, dali nám, čo sme po­trebovali.

Bible21

10 Za­hrnu­li nás mno­ha po­cta­mi, a když jsme mě­li vy­plout, naloži­li nám, co jsme po­tře­bova­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček