Bible21Skutky28,10

Skutky 28:10

Za­hrnu­li nás mno­ha po­cta­mi, a když jsme mě­li vy­plout, naloži­li nám, co jsme po­tře­bova­li.


Verš v kontexte

9 Po té udá­losti za­ča­li při­cházet i ostatní ne­mo­cní z toho os­t­rova a byli uz­dravováni. 10 Za­hrnu­li nás mno­ha po­cta­mi, a když jsme mě­li vy­plout, naloži­li nám, co jsme po­tře­bova­li. 11 Po třech měsících jsme od­tud vy­plu­li na ale­xan­drij­ské lodi se zna­kem Blížen­ců, která na tom os­t­rově zůsta­la přes zi­mu.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorí nás i mnohými cťami ctili, a keď sme sa mali od­plaviť, na­klád­li, čo bolo treba na cestu.

Evanjelický

10 Títo si nás pre­to aj veľmi ctili a pri našom od­chode dali nám všet­ko po­treb­né.

Ekumenický

10 Tí nás za­hr­nuli mnohými poc­tami, a keď sme od­chádzali, dali nám, čo sme po­trebovali.

Bible21

10 Za­hrnu­li nás mno­ha po­cta­mi, a když jsme mě­li vy­plout, naloži­li nám, co jsme po­tře­bova­li.

Bible21Skutky28,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček