EkumenickýSkutky17,28

Skutky 17:28

Skutky apoštolov

V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to po­vedali aj nie­ktorí vaši bás­nici: Veď sme jeho rodom.


Verš v kontexte

27 aby hľadali Boha, či by ho nejako ne­na­hmatali a nenašli, hoci od ni­koho z nás nie je ďaleko. 28 V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to po­vedali aj nie­ktorí vaši bás­nici: Veď sme jeho rodom. 29 Nuž, ak sme Božím rodom, ne­smieme sa naz­dávať, že božs­tvo sa podobá zlatu, strieb­ru či kameňu — výt­voru ľud­ského umu a zručnos­ti.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme.

Evanjelický

28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme.

Ekumenický

28 V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to po­vedali aj nie­ktorí vaši bás­nici: Veď sme jeho rodom.

Bible21

28 ‚Vž­dyť jím ži­je­me, hýbe­me se a trváme.‘ Jak řek­li něk­teří z vašich básníků: ‚Jsme pře­ce jeho rodina.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček