EkumenickýSkutky15,15

Skutky 15:15

Skutky apoštolov

S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je na­písané:


Verš v kontexte

14 Šimon vy­rozp­rával, ako Boh po pr­vý raz zhliadol a vy­bral si z pohanov ľud pre svoje meno. 15 S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je na­písané: 16 Po­tom sa vrátim a znova vy­budujem zrúcaný Dávidov stan a znova vy­budujem jeho ru­iny a vztýčim ho,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A s tým sa srov­návajú slová prorokov, ako je na­písané:

Evanjelický

15 A s tým sú­hlasia aj proroc­ké reči, ako je na­písané:

Ekumenický

15 S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je na­písané:

Bible21

15 S tím se plně sho­dují slova pro­roků, ne­boť je psáno:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček