Ekumenický4. Mojžišova1,43

4. Mojžišova 1:43

Numeri

Z Naftáliovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatt­ritisícštyris­to.


Verš v kontexte

42 Z Naftáliovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 43 Z Naftáliovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatt­ritisícštyris­to. 44 Toto sú tí, ktorých na­počítal Mojžiš a Áron spolu s dvanástimi kniežatami Iz­raela: bolo to dvanásť mužov, po jed­nom z každej rodiny.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 ich počítaných, z po­kolenia Naf­taliho bolo päťdesiattri tisíc štyris­to.

Evanjelický

43 spočítaných za kmeň Naf­tálí bolo päťdesiatt­ritisíc štyris­to.

Ekumenický

43 Z Naftáliovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatt­ritisícštyris­to.

Bible21

43 poko­lení Neftalí čítalo 53 400 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček