EkumenickýMatúš25,5

Matúš 25:5

Evanjelium podľa Matúša

Keď ženích dlho ne­prichádzal, na všet­ky prišli driemoty a za­spali.


Verš v kontexte

4 Roz­um­né si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích dlho ne­prichádzal, na všet­ky prišli driemoty a za­spali. 6 O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích! Vy­j­dite mu v ústrety!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly.

Evanjelický

5 Keď ženích meškal, zdriem­li všet­ky a za­spali.

Ekumenický

5 Keď ženích dlho ne­prichádzal, na všet­ky prišli driemoty a za­spali.

Bible21

5 Když ženich dlouho nešel, za­čaly všech­ny podři­movat a usnuly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček