EkumenickýMatúš18,20

Matúš 18:20

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy pri­stúpil k nemu Peter a po­vedal: Pane, keď sa brat pre­hreší proti mne, koľkok­rát mu mám od­pus­tiť? Či až sedem ráz?


Verš v kontexte

19 Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. 20 Vtedy pri­stúpil k nemu Peter a po­vedal: Pane, keď sa brat pre­hreší proti mne, koľkok­rát mu mám od­pus­tiť? Či až sedem ráz? 21 Ježiš mu od­povedal: Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedem­desiatk­rát sedem.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.

Evanjelický

20 Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

Ekumenický

20 Vtedy pri­stúpil k nemu Peter a po­vedal: Pane, keď sa brat pre­hreší proti mne, koľkok­rát mu mám od­pus­tiť? Či až sedem ráz?

Bible21

20 Ne­boť kde­ko­li se shro­máždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já upro­střed nich.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček