EkumenickýMatúš1,24

Matúš 1:24

Evanjelium podľa Matúša

Keď Jozef pre­citol zo spán­ku, urobil, ako mu pri­kázal Pánov an­jel, a prijal svoju manžel­ku.


Verš v kontexte

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, 24 Keď Jozef pre­citol zo spán­ku, urobil, ako mu pri­kázal Pánov an­jel, a prijal svoju manžel­ku. 25 Ne­poz­nal ju však, kým ne­porodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A Jozef pre­budiac sa zo spán­ku učinil, ako mu nariadil an­jel Pánov, a prijal svoju manžel­ku.

Evanjelický

24 Keď sa Jozef pre­budil zo sna, urobil, ako mu pri­kázal an­jel Pánov: prijal svoju ženu,

Ekumenický

24 Keď Jozef pre­citol zo spán­ku, urobil, ako mu pri­kázal Pánov an­jel, a prijal svoju manžel­ku.

Bible21

24 Když se Josef pro­bu­dil, za­choval se, jak mu přikázal Hos­po­dinův an­děl, a vzal si Ma­rii za manželku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček