EkumenickýMatúš1,25

Matúš 1:25

Evanjelium podľa Matúša

Ne­poz­nal ju však, kým ne­porodila syna, ktorému dal meno Ježiš.


Verš v kontexte

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, 24 Keď Jozef pre­citol zo spán­ku, urobil, ako mu pri­kázal Pánov an­jel, a prijal svoju manžel­ku. 25 Ne­poz­nal ju však, kým ne­porodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale jej ne­poz­nal, do­kiaľ ne­porodila svoj­ho pr­vorodeného syna a na­zval jeho meno Ježiš.

Evanjelický

25 ne­ob­coval s ňou, kým ne­porodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

Ekumenický

25 Ne­poz­nal ju však, kým ne­porodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

Bible21

25 Ne­spal s ní ale až do do­by, kdy po­ro­di­la sy­na, je­muž dal jméno Ježíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček