EkumenickýMarek8,20

Marek 8:20

Evanjelium podľa Mareka

A keď som roz­delil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko pl­ných košíkov zvyškov chleba ste naz­bierali? Od­povedali: Sedem.


Verš v kontexte

19 koľko pl­ných košov zvyškov chleba ste po­zbierali vtedy, keď som roz­lámal päť chlebov piatim tisícom? Od­povedali mu: Dvanásť. 20 A keď som roz­delil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko pl­ných košíkov zvyškov chleba ste naz­bierali? Od­povedali: Sedem. 21 Na­koniec do­dal: Ešte stále nechápete?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď tých sedem medzi tie štyri tisíce, koľko pl­ných pleten­cov kús­kov ste na­sberali? A po­vedali mu: Sedem.

Evanjelický

20 A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko pl­ných košov zvyškov ste naz­bierali? Od­povedali: Sedem.

Ekumenický

20 A keď som roz­delil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko pl­ných košíkov zvyškov chleba ste naz­bierali? Od­povedali: Sedem.

Bible21

20 „A co těch sedm chle­bů pro čtyři tisíce? Ko­lik plných košů nalá­maných kous­ků jste nasbírali?“ „Sedm,“ od­po­vědě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček