EkumenickýMarek1,43

Marek 1:43

Evanjelium podľa Mareka

Prís­ne ho na­pomenul a hneď ho po­slal preč.


Verš v kontexte

42 Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený. 43 Prís­ne ho na­pomenul a hneď ho po­slal preč. 44 Po­vedal mu: Hľaď, aby si ni­komu nič ne­povedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očis­tenie, ako pri­kázal Mojžiš — im na svedec­tvo.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A prís­nosťou sa ob­rátiac na neho hneď ho po­slal preč

Evanjelický

43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami:

Ekumenický

43 Prís­ne ho na­pomenul a hneď ho po­slal preč.

Bible21

43 Ježíš ho pak ihned po­slal pryč s přísným va­rováním:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček