EkumenickýJeremiáš7,22

Jeremiáš 7:22

Vašim ot­com som nehovoril ani ne­prikazoval vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta o spaľovaných obetách a obetách s hostinou.


Verš v kontexte

21 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Hromaďte spaľované obety na obety s hostinou a jedz­te mäso. 22 Vašim ot­com som nehovoril ani ne­prikazoval vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta o spaľovaných obetách a obetách s hostinou. 23 Dal som im iba ten­to príkaz: Po­slúchaj­te môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčaj­te po každej ces­te, ktorú vám pri­kazujem, aby sa vám dob­re vodilo.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo veď som nehovoril s vašimi ot­cami ani som im ne­prikázal v deň, v ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, o nijakej zápalnej alebo bit­nej obeti.

Evanjelický

22 Lebo vašim ot­com v ten deň, keď som ich vy­viedol z Egyp­ta, nič som nehovoril ani ne­prikázal ani o zápal­ných, ani o zábit­ných obetiach.

Ekumenický

22 Vašim ot­com som nehovoril ani ne­prikazoval vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta o spaľovaných obetách a obetách s hostinou.

Bible21

22 Teh­dy, když jsem vaše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, ne­mlu­vil jsem s nimi pro­to, abych jim dal přikázání o zápalech a obě­tech,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček