EkumenickýJán21,6

Ján 21:6

Evanjelium podľa Jána

Nato im po­vedal: Spus­tite sieť na­pravo od lode a náj­dete. Spus­tili teda a už ju ne­vládali ani vy­tiah­nuť pre množs­tvo rýb.


Verš v kontexte

5 Ježiš im po­vedal: Deti, ne­máte niečo zajesť? Od­povedali mu: Nie! 6 Nato im po­vedal: Spus­tite sieť na­pravo od lode a náj­dete. Spus­tili teda a už ju ne­vládali ani vy­tiah­nuť pre množs­tvo rýb. 7 Učeník, ktorého mal Ježiš rád, po­vedal Pet­rovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť — bol totiž na­hý — a hodil sa do mora.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 A on im po­vedal: Za­hoďte sieť na pravú stranu lode a naj­dete. A tak za­hodili a už aj ju ne­vládali utiah­nuť pre množs­tvo rýb.

Evanjelický

6 A On im riekol: Spusťte sieť na­pravo od lode a náj­dete. Spus­tili teda, a ani ju ne­vládali vy­tiah­nuť pre množs­tvo rýb.

Ekumenický

6 Nato im po­vedal: Spus­tite sieť na­pravo od lode a náj­dete. Spus­tili teda a už ju ne­vládali ani vy­tiah­nuť pre množs­tvo rýb.

Bible21

6 „Hoď­te síť na­pravo od lodi a něco najdete,“ ře­kl jim. Ho­di­li tedy síť a už ji ani ne­moh­li utáhnout, ko­lik v ní bylo ryb.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček