EkumenickýJán21,5

Ján 21:5

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im po­vedal: Deti, ne­máte niečo zajesť? Od­povedali mu: Nie!


Verš v kontexte

4 Keď sa už rozo­dnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci ne­vedeli, že je to Ježiš. 5 Ježiš im po­vedal: Deti, ne­máte niečo zajesť? Od­povedali mu: Nie! 6 Nato im po­vedal: Spus­tite sieť na­pravo od lode a náj­dete. Spus­tili teda a už ju ne­vládali ani vy­tiah­nuť pre množs­tvo rýb.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy im po­vedal Ježiš: Deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu po­vedali: Nemáme.

Evanjelický

5 Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Od­povedali Mu: Ne­máme.

Ekumenický

5 Ježiš im po­vedal: Deti, ne­máte niečo zajesť? Od­povedali mu: Nie!

Bible21

5 „Nemá­te něco k jídlu, hoši?“ za­vo­lal na ně. „Nemáme,“ od­po­vědě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček