EkumenickýJán1,50

Ján 1:50

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu po­vedal: Veríš len pre­to, lebo som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.


Verš v kontexte

49 Na­tanael mu po­vedal: Rab­bi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Iz­raela! 50 Ježiš mu po­vedal: Veríš len pre­to, lebo som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Po­tom mu po­vedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte ot­vorené nebo a Božích an­jelov vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 Na­tanael od­povedal a riekol mu: Rab­bi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Iz­raelov!

Evanjelický

50 Ježiš mu riekol: Keď som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto.

Ekumenický

50 Ježiš mu po­vedal: Veríš len pre­to, lebo som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.

Bible21

50 Ježíš mu od­po­věděl: „Věříš pro­to, že jsem ti ře­kl: Vi­děl jsem tě pod fí­kovníkem? Uvi­díš ještě větší věci.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček