EkumenickýJán1,49

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:49

Evanjelium podľa Jána

Na­tanael mu po­vedal: Rab­bi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Iz­raela!


Verš v kontexte

48 Na­tanael sa ho opýtal: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom. 49 Na­tanael mu po­vedal: Rab­bi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Iz­raela! 50 Ježiš mu po­vedal: Veríš len pre­to, lebo som ti po­vedal, že som ťa videl pod figov­níkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 Na­tanael mu po­vedal: Od­kiaľ ma znáš? Ježiš od­povedal a riekol mu: Prv ako ťa za­volal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa.

Evanjelický

49 Od­povedal Mu Na­tanael: Maj­stre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ iz­rael­ský!

Ekumenický

49 Na­tanael mu po­vedal: Rab­bi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Iz­raela!

Bible21

49 „Rabbi!“ zvo­lal Na­tanael, „­Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček