EkumenickýIzaiáš10,19

Izaiáš 10:19

Zvyšok stromov z jej lesa bude počtom taký, že ho spočíta aj dieťa.


Verš v kontexte

18 aj slávu jej lesa a ovoc­ného sadu, počnúc dušou a končiac telom, ako keď chorý chrad­ne. 19 Zvyšok stromov z jej lesa bude počtom taký, že ho spočíta aj dieťa. 20 V ten deň sa zvyšok Iz­raela a za­chránení z Jákobovho domu už nebudú opierať o toho, čo ich bije, ale budú sa ver­ne opierať o Pána, Svätého Iz­raela.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A ostat­ku stromov jeho lesa bude taký malý počet, že ich chlapča spíše.

Evanjelický

19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec.

Ekumenický

19 Zvyšok stromov z jej lesa bude počtom taký, že ho spočíta aj dieťa.

Bible21

19 Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě moh­lo spočítat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček