EkumenickýEzechiel38,6

Ezechiel 38:6

Gómer a všet­ky jeho hor­dy, Bét-Togar­ma, naj­vzdialenejší sever i všet­ky jeho hor­dy, mnohé národy sú s tebou.


Verš v kontexte

5 Per­zia, Kúš a Pút sú s nimi, všet­ci so štítom a pril­bou. 6 Gómer a všet­ky jeho hor­dy, Bét-Togar­ma, naj­vzdialenejší sever i všet­ky jeho hor­dy, mnohé národy sú s tebou. 7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

6 Gomer i všet­ky jeho hej­ná, dom Togar­my, najďaľšie kraje severa, a so všet­kými jeho hej­nami, mnohé to národy s tebou.

Evanjelický

6 Gómer a všet­ky jeho hor­dy, Bét-Togar­má, naj­vzdialenejší sever i všet­ky jeho hor­dy, mnohé národy sú s tebou.

Ekumenický

6 Gómer a všet­ky jeho hor­dy, Bét-Togar­ma, naj­vzdialenejší sever i všet­ky jeho hor­dy, mnohé národy sú s tebou.

Bible21

6 Go­me­ra se vše­mi jeho šiky i Bet-togar­mu z dálného se­ve­ru se vše­mi jeho šiky – všech­ny ty náro­dy, které se k to­bě připo­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček