Ekumenický5. Mojžišova1,37

5. Mojžišova 1:37

Deuteronomium

Pre vás sa Hos­podin roz­hneval aj na mňa. Po­vedal: Ne­voj­deš tam ani ty.


Verš v kontexte

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bez­výh­rad­ne na­sledoval Hos­podina. 37 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval aj na mňa. Po­vedal: Ne­voj­deš tam ani ty. 38 Voj­de ta Jozua, syn Núna, tvoj po­moc­ník. Po­vzbudzuj ho, lebo on roz­delí Iz­raelitom krajinu do dedičného vlast­níc­tva.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 Ešte i na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty ta ne­voj­deš!

Evanjelický

37 Aj na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty tam ne­voj­deš!

Ekumenický

37 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval aj na mňa. Po­vedal: Ne­voj­deš tam ani ty.

Bible21

37 Kvů­li vám se Hos­po­din rozzlo­bil i na mne. Ře­kl: „Ani ty tam ne­ve­jdeš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček