Ekumenický5. Mojžišova1,36

5. Mojžišova 1:36

Deuteronomium

ok­rem Káleba, syna Jefun­neho. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bez­výh­rad­ne na­sledoval Hos­podina.


Verš v kontexte

35 Ni­kto z mužov toh­to zlého po­kolenia ne­uvidí tú dob­rú krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com, 36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bez­výh­rad­ne na­sledoval Hos­podina. 37 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval aj na mňa. Po­vedal: Ne­voj­deš tam ani ty.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 krome Kálefa, syna Jefun­neho; ten ju uvidí, a jemu dám zem, po ktorej chodil, i jeho synom, pre­tože cele na­sledoval Hos­podina.

Evanjelický

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho; on ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol cel­kom od­daný Hos­podinovi.

Ekumenický

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bez­výh­rad­ne na­sledoval Hos­podina.

Bible21

36 Je­dině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kte­rou pro­cho­dil, ne­boť se cele vy­dal Hospodinu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček