Evanjelický5. Mojžišova1,37

5. Mojžišova 1:37

Deuteronomium

Aj na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty tam ne­voj­deš!


Verš v kontexte

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho; on ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol cel­kom od­daný Hos­podinovi. 37 Aj na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty tam ne­voj­deš! 38 Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam voj­de; jeho po­vzbuď, on roz­delí Iz­raelu dedičs­tvo.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 Ešte i na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty ta ne­voj­deš!

Evanjelický

37 Aj na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty tam ne­voj­deš!

Ekumenický

37 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval aj na mňa. Po­vedal: Ne­voj­deš tam ani ty.

Bible21

37 Kvů­li vám se Hos­po­din rozzlo­bil i na mne. Ře­kl: „Ani ty tam ne­ve­jdeš!