Bible21Židům12,5

Židům 12:5

Copak jste za­po­mně­li na po­vzbu­zení, kterým vás os­lovuje jako své syny? „Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě na­pravuje, ne­zoufej.


Verš v kontexte

4 Ještě jste se v sou­bo­ji s hří­chem ne­vze­pře­li až do krve. 5 Copak jste za­po­mně­li na po­vzbu­zení, kterým vás os­lovuje jako své syny? „Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě na­pravuje, ne­zoufej. 6 Vž­dyť koho mi­lu­je Hos­po­din, toho vy­chováváa trestá každého, koho při­jímá za syna.“

späť na Židům, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 a za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, ne­pohŕdaj kázňou Pánovou ani ne­umd­lievaj, keď si ním káraný!?

Evanjelický

5 A za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám znie ako synom: Ne­pohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou, a ne­klesaj, keď ťa tres­tá;

Ekumenický

5 A za­bud­li ste na po­vzbudenie, ktoré sa vám pri­hovára ako synom: Syn môj, ne­pohŕdaj Pánovou výchovou, ani ne­klesaj, keď ťa kar­há,

Bible21

5 Copak jste za­po­mně­li na po­vzbu­zení, kterým vás os­lovuje jako své syny? „Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě na­pravuje, ne­zoufej.

Bible21Židům12,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček