RoháčekŽidom12,5

Židom 12:5

a za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, ne­pohŕdaj kázňou Pánovou ani ne­umd­lievaj, keď si ním káraný!?


Verš v kontexte

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu 5 a za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, ne­pohŕdaj kázňou Pánovou ani ne­umd­lievaj, keď si ním káraný!? 6 Lebo koho Pán miluje, toho káz­ni, a švihá každého, koho prijíma za syna.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 a za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, ne­pohŕdaj kázňou Pánovou ani ne­umd­lievaj, keď si ním káraný!?

Evanjelický

5 A za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám znie ako synom: Ne­pohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou, a ne­klesaj, keď ťa tres­tá;

Ekumenický

5 A za­bud­li ste na po­vzbudenie, ktoré sa vám pri­hovára ako synom: Syn môj, ne­pohŕdaj Pánovou výchovou, ani ne­klesaj, keď ťa kar­há,

Bible21

5 Copak jste za­po­mně­li na po­vzbu­zení, kterým vás os­lovuje jako své syny? „Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě na­pravuje, ne­zoufej.