Bible21Soudců1,5

Soudců 1:5

Tam také na­razi­li na Ado­ni-be­z­e­ka a bo­jova­li s ním. Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce po­bi­li,


Verš v kontexte

4 Juda vy­táhl a Hos­po­din vy­dal Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce do je­jich ru­kou. Po­bi­li jich v Be­z­e­ku 10 000. 5 Tam také na­razi­li na Ado­ni-be­z­e­ka a bo­jova­li s ním. Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce po­bi­li, 6 ale Ado­ni-be­z­ek uprchl. Pronásledova­li ho, a když ho do­pad­li, use­ka­li mu pal­ce na ru­kou i na no­hou.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A našli Adoni-bez­eka v Bez­eku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja.

Evanjelický

5 Pri Bez­eku narazili na Adóníbezeka, bojovali s ním a porazili Kanaán­cov i Perizej­cov.

Ekumenický

5 V Bezeku našli Adoníbezeka, bojovali proti nemu a porazili Kanaánčanov i Periz­zejov.

Bible21

5 Tam také na­razi­li na Ado­ni-be­z­e­ka a bo­jova­li s ním. Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce po­bi­li,

Bible21Soudců1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček