RoháčekSudcov1,5

Sudcov 1:5

A našli Adoni-bez­eka v Bez­eku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja.


Verš v kontexte

4 A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov. 5 A našli Adoni-bez­eka v Bez­eku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja. 6 A keď utekal Adoni-bez­ek, honili ho a do­chytiac ho po­utínali mu pal­ce na jeho rukách i na jeho nohách.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A našli Adoni-bez­eka v Bez­eku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja.

Evanjelický

5 Pri Bez­eku narazili na Adóníbezeka, bojovali s ním a porazili Kanaán­cov i Perizej­cov.

Ekumenický

5 V Bezeku našli Adoníbezeka, bojovali proti nemu a porazili Kanaánčanov i Periz­zejov.

Bible21

5 Tam také na­razi­li na Ado­ni-be­z­e­ka a bo­jova­li s ním. Kananej­ce i Pe­ri­zej­ce po­bi­li,

RoháčekSudcov1,5