Bible21Numeri1,22

Numeri 1:22

Synové Ši­me­o­na pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše:


Verš v kontexte

21 poko­lení Ru­ben čítalo 46 500 mužů. 22 Synové Ši­me­o­na pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše: 23 poko­lení Ši­me­on čítalo 59 300 mužů.

späť na Numeri, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Synov Sime­onových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

22 Šimeón­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všet­kých mužov od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

Ekumenický

22 Zo Šimeónov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

22 Synové Ši­me­o­na pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše:

Bible21Numeri1,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček