Ekumenický4. Mojžišova1,22

4. Mojžišova 1:22

Numeri

Zo Šimeónov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.


Verš v kontexte

21 Z Rúbenovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to. 22 Zo Šimeónov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 23 Zo Šimeónov­ho kmeňa ich na­počítali päťdesiat­deväťtisíc­tri­sto.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Synov Sime­onových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

22 Šimeón­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všet­kých mužov od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

Ekumenický

22 Zo Šimeónov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

22 Synové Ši­me­o­na pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček