Bible21Matouš8,28

Matouš 8:28

Když se pak přeplavil na druhou stranu do ga­da­ren­ského kraje, střet­li se s ním dva po­se­dlí, kteří vy­š­li z hrobů. Byli tak ne­bez­peční, že tou cestou ani ne­mohl nikdo cho­dit.


Verš v kontexte

27 Učedníci byli ohro­meni. „Kdo to vůbec je?“ pta­li se. „Vž­dyť ho po­s­lou­chá i vítr a vlny!“ 28 Když se pak přeplavil na druhou stranu do ga­da­ren­ského kraje, střet­li se s ním dva po­se­dlí, kteří vy­š­li z hrobů. Byli tak ne­bez­peční, že tou cestou ani ne­mohl nikdo cho­dit. 29 Za­ča­li křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“

späť na Matouš, 8

Príbuzné preklady Roháček

28 A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Ger­gežanov, stret­li sa s ním dvaja po­sad­lí démonami; išli z hrobov, strašní náram­ne, takže ni­kto ne­mohol prej­sť tou ces­tou pop­ri nich.

Evanjelický

28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, po­stavili sa Mu do ces­ty dvaja po­sad­nutí, ktorí práve vy­šli z hrobov a boli náram­ne zúriví, takže sa ni­kto ne­od­vážil chodiť tou ces­tou.

Ekumenický

28 Keď prišiel na druhý breh do gadar­ského kraja, vy­beh­li proti nemu dvaja po­sad­nutí, ktorí vy­šli z hrobových jas­kýň. Tak zúrili, že sa ni­kto ne­od­vážil prej­sť po tej ces­te.

Bible21

28 Když se pak přeplavil na druhou stranu do ga­da­ren­ského kraje, střet­li se s ním dva po­se­dlí, kteří vy­š­li z hrobů. Byli tak ne­bez­peční, že tou cestou ani ne­mohl nikdo cho­dit.

Bible21Matouš8,28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček