Bible21Marek8,34

Marek 8:34

Po­tom svo­lal zástup se svý­mi učedníky a ře­kl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, vez­me svůj kříž a násle­duje mě.


Verš v kontexte

33 Ježíš se ale ob­rá­til, podíval se na své učedníky a okři­kl Pet­ra: „O­de­jdi ode mě, sa­tane! Ne­mys­líš na Boží věci, ale na lidské.“ 34 Po­tom svo­lal zástup se svý­mi učedníky a ře­kl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, vez­me svůj kříž a násle­duje mě. 35 Kdoko­li by si chtěl za­chránit život, ten jej ztratí, ale kdoko­li by ztra­til život pro mě a pro evange­li­um, ten jej za­chrání.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

34 A pri­volajúc si k sebe zá­stup so svojimi učeník­mi a po­vedal im: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a nech vez­me svoj kríž a ide za mnou.

Evanjelický

34 Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma:

Ekumenický

34 Ježiš za­volal k sebe zá­stup aj s učeníkmi a po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma!

Bible21

34 Po­tom svo­lal zástup se svý­mi učedníky a ře­kl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, vez­me svůj kříž a násle­duje mě.

Bible21Marek8,34

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček