Bible21Kazatel1,17

Kazatel 1:17

roz­ho­dl jsem se oku­sit moud­rost, oku­sit také hloupost a ztřeštěnost. Po­znal jsem ale, že je to hon­ba za větrem.


Verš v kontexte

16 Po­mys­lel jsem si: Hle, nabyl jsem moud­rosti a převýšil všech­ny, kdo vlád­li Je­ruzalé­mu pře­de mnou. Pro­tože jsem po­jal to­lik moud­rosti a vědění, 17 roz­ho­dl jsem se oku­sit moud­rost, oku­sit také hloupost a ztřeštěnost. Po­znal jsem ale, že je to hon­ba za větrem. 18 Čím více moud­rosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal.

späť na Kazatel, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 pre­to som priložil svoje srd­ce po­znať múd­rosť a po­znať nerozum a bláz­nov­stvo, ale som po­znal, že aj to je shon po vet­re;

Evanjelický

17 Zau­mienil som si po­znávať múd­rosť a po­znať po­chabosť a bláz­nov­stvo. Spoz­nal som, že aj to je len hon­ba za vet­rom.

Ekumenický

17 Pred­sav­zal som si, že spoz­nám múd­rosť a po­znanie, hlúposť i bláz­nov­stvo. Zis­til som však, že aj to je hon­ba za vet­rom.

Bible21

17 roz­ho­dl jsem se oku­sit moud­rost, oku­sit také hloupost a ztřeštěnost. Po­znal jsem ale, že je to hon­ba za větrem.

Bible21Kazatel1,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček