Bible21Kazatel1,16

Kazatel 1:16

Po­mys­lel jsem si: Hle, nabyl jsem moud­rosti a převýšil všech­ny, kdo vlád­li Je­ruzalé­mu pře­de mnou. Pro­tože jsem po­jal to­lik moud­rosti a vědění,


Verš v kontexte

15 Co je křivé, se na­rovnat nedá, co chybí, se ne­dá na­hra­dit. 16 Po­mys­lel jsem si: Hle, nabyl jsem moud­rosti a převýšil všech­ny, kdo vlád­li Je­ruzalé­mu pře­de mnou. Pro­tože jsem po­jal to­lik moud­rosti a vědění, 17 roz­ho­dl jsem se oku­sit moud­rost, oku­sit také hloupost a ztřeštěnost. Po­znal jsem ale, že je to hon­ba za větrem.

späť na Kazatel, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti,

Evanjelický

16 Po­vedal som si: Nadobudol som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srd­ce za­kúsilo mnoho múd­ros­ti a po­znania.

Ekumenický

16 Po­mys­lel som si: Zís­kal som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou vlád­li nad Jeruzalemom, a moje srd­ce za­kúsilo veľa múd­ros­ti a po­znania.

Bible21

16 Po­mys­lel jsem si: Hle, nabyl jsem moud­rosti a převýšil všech­ny, kdo vlád­li Je­ruzalé­mu pře­de mnou. Pro­tože jsem po­jal to­lik moud­rosti a vědění,

Bible21Kazatel1,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček