Bible21Joel4,16

Joel 4:16

Hos­po­din bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Je­ruzalé­ma – ne­be i země se bu­dou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Iz­rae­le bude pevností.


Verš v kontexte

15 Slun­ce a měsíc za­tmí se a zmizí záře hvězd. 16 Hos­po­din bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Je­ruzalé­ma – ne­be i země se bu­dou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Iz­rae­le bude pevností. 17 A teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din, váš Bůh, jenž byd­lí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatýa ne­vpadnou už do něj cizáci.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

16 Hos­podin skrík­ne na Si­one a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Ale Hos­podin je útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­rael­cov.

Ekumenický

16 Hos­podin skrík­ne zo Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Hos­podin je však útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­raelitov.

Bible21

16 Hos­po­din bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Je­ruzalé­ma – ne­be i země se bu­dou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Iz­rae­le bude pevností.

Bible21Joel4,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček