EkumenickýJoel4,16

Joel 4:16

Hos­podin skrík­ne zo Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Hos­podin je však útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­raelitov.


Verš v kontexte

15 Sln­ko a mesiac sa za­tmejú a hviez­dy stratia svoj jas. 16 Hos­podin skrík­ne zo Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Hos­podin je však útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­raelitov. 17 Vtedy spoz­náte, že ja som Hos­podin, váš Boh, a že pre­bývam na Si­one, na svojom svätom vr­chu. Jeruzalem bude svätý a cudzin­ci nebudú viac cezeň pre­chádzať.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

16 Hos­podin skrík­ne na Si­one a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Ale Hos­podin je útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­rael­cov.

Ekumenický

16 Hos­podin skrík­ne zo Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas, takže sa za­chvejú nebesá i zem. Hos­podin je však útočis­kom pre svoj ľud a pev­nosťou pre Iz­raelitov.

Bible21

16 Hos­po­din bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Je­ruzalé­ma – ne­be i země se bu­dou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Iz­rae­le bude pevností.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček