Bible21Izaiáš10,6

Izaiáš 10:6

Vy­pravil jsem je pro­ti bezbožné­mu národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrh­li na kořist, aby shráb­li lup, aby je pošlapa­li jak bahno v ulicích.


Verš v kontexte

5 Běda Asýrii, met­le mého hněvu – hůl v je­jich ruce je má prch­livost! 6 Vy­pravil jsem je pro­ti bezbožné­mu národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrh­li na kořist, aby shráb­li lup, aby je pošlapa­li jak bahno v ulicích. 7 Asyr­ský král však tak­to nepřemýšlí, jiné zámě­ry nosí na srd­ci – mys­lí jen na to, jak by hubil, jak by vy­mý­til mno­hé náro­dy.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Pošlem ho na pod­lý národ pokrytecký: pri­kážem mu o ľude svojej prch­livos­ti, aby bral korisť a plienil plen a aby spôsobil to, že by šliapali po ňom ako po blate ulíc.

Evanjelický

6 Proti nešľachet­nému národu po­sielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach.

Ekumenický

6 Po­sielam ju na bez­božný národ, proti môj­mu ľudu, na ktorý sa hnevám a pri­kazujem jej, aby ho ukoris­tila ako korisť a ulúpila ako lup, aby ho pošliapala ako blato na uliciach.

Bible21

6 Vy­pravil jsem je pro­ti bezbožné­mu národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrh­li na kořist, aby shráb­li lup, aby je pošlapa­li jak bahno v ulicích.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček