Bible21Genesis27,33

Genesis 27:33

Izák se zhro­zil a v ne­smírné hrůze zvo­lal: „A kdo je po­tom ten, který ulovil zvěři­nu a při­ne­sl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho vše­ho jedl. Požeh­nal jsem mu, a tak bude požehnán!ѻ


Verš v kontexte

32 Izák, jeho otec, mu však ře­kl: „Kdo jsi?“ „Já jsem tvůj syn,“ od­po­věděl. „Tvůj prvo­ro­zený, Ezau!“ 33 Izák se zhro­zil a v ne­smírné hrůze zvo­lal: „A kdo je po­tom ten, který ulovil zvěři­nu a při­ne­sl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho vše­ho jedl. Požeh­nal jsem mu, a tak bude požehnán!ѻ 34 Když Ezau us­lyšel slova svého ot­ce, dal se do hroz­ného křiku a s ne­smírnou hořkostí žádal ot­ce: „Požeh­nej mně! Mně také, otče můj!“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

33 Vtedy sa zľakol Izák prenáram­ne a po­vedal: Kde kto je to, ktorý ulovil zverinu a doniesol mi? A ja som jedol zo všet­kého prv ako si prišiel, a požeh­nal som ho, aj bude požeh­naný!

Evanjelický

33 Tu sa Izák náram­ne zľakol a po­vedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všet­kého skôr, ako si prišiel; aj som ho požeh­nal a bude požeh­naný!

Ekumenický

33 Tu sa Izák ne­smier­ne preľakol a po­vedal: Kto to teda bol, čo mi priniesol jed­lo z úlovku? Zo všet­kého som jedol, prv ako si prišiel. Požeh­nal som ho a bude požeh­naný.

Bible21

33 Izák se zhro­zil a v ne­smírné hrůze zvo­lal: „A kdo je po­tom ten, který ulovil zvěři­nu a při­ne­sl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho vše­ho jedl. Požeh­nal jsem mu, a tak bude požehnán!ѻ

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček